Районний бюджет

Пояснююча записка до звіту про виконання районного бюджету за  січень-вересень  2020 року

Іршавський районний бюджет за  січень-вересень 2020 року разом по загальному і спеціальному фондах виконано у сумі  59 389,2  тис. грн.

  Доходи загального фонду районного бюджету за  9 місяців 2020 року виконано у сумі  56 005,9 тис. грн., що складає 91,0 відсотка до плану на звітній період.  Виконання річних показників 2020 року склало – 67,4 відсотка,  в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження склали  – 104,0 відсотка. Недовиконання  планових показників районного бюджету пов»язано із зниженням темпу росту по основному  бюджетоутворюючому джерелу доходів – податку  на доходи фізичних осіб, виконання по якому  склало – 90,8 відсотка, або менше на 5 491,6 тис.грн. Причиною такого стану є зменшення надходжень ПДФО у порівнянні з відповідним періодом минулого року по найбільших платниках даного податку, а саме: ТОВ Берег-Кабель ГМБХ, Іршавський лісгосп, ПРАТ «ІЗМУ» та інших. Різке падіння темпів росту ПДФО насамперед, пов»язане  з епідеміологічною ситуацією в країні та зокрема в районі, що призвело до уповільнення зростання середньомісячної заробітної плати в порівнянні з прогнозованими розрахунками, які взято за основу при формуванні районного бюджету на 2020 рік.        

Виконання на звітну дату податку на прибуток підприємств комунальної власності склало 24,6 тис.грн., при плані -27,6 тис.грн.

Відповідно до Закону України від 22.11.2018 №2621-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», які набрали чинності з 1 січня 2019 року, змінено порядок розподілу надходжень рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування , між державним і місцевими бюджетами, згідно якого,  до районного бюджету закріплено 37 відсотків надходжень  даної  рентної плати. Протягом  січня-вересня 2020 року надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів до районного бюджету склали – 908,4 тис.грн., при плані – 999,0 тис.грн., або 90,9 відсотка.  

Сума інших неподаткових надходжень до районного бюджету за звітній період склала 688,1 тис.грн; в тому числі:

  Надходження плати за надання адміністративних послуг склали – 71,3 тис.грн., при затвердженому плані на рік 418,0 тис.грн. Частина прибутку підприємств комунальної власності, що надходять до бюджету склала 1,5 тис.грн.

Надходження від орендної плати комунального майна та інші надходження склали  – 254,0 тис.грн. та 361,3 тис.грн. відповідно.

До спеціального фонду районного бюджету за звітній період 2020 року  ( без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 3 383,3 тис. грн., при затвердженому плані на  2020 рік  – 11 618,6 тис.грн.,   що  склало 28,3 відсотка до уточненого плану на 2020 рік.

По власних надходженнях бюджетних установ надходження склали      2 782,1 тис.грн., або 23,3 відсотка до уточненого плану на 2020 рік.

Надходження до бюджету розвитку районного бюджету протягом звітнього періоду склали 587,0 тис.грн., в тому числі за рахунок надходжень від  продажу комунального майна району – 583,9 тис.грн та продажу земель не сільськогосподарського призначення- 3,1 тис.грн..

Базова дотація з державного бюджету надійшла в обсязі 87849,9 тис.грн., при плані на звітній період 87949,9 тис.грн., що складає 100,0 відсотків.

Додаткова дотація з місцевих бюджетів  на здійснення переданих з державного бюджету видатків надійшла в обсязі 19433,7 тис.грн., при плані     19433,7 тис.грн., що складає 100,0 відсотків.

Субвенцій з державного бюджету район протягом січня-вересня 2020 року  отримав в обсязі –225 665,6 тис. грн..в тому числі:

освітня  та медична субвенції отримані в обсягах 209247,8 тис.грн. та 1 5655,4 тис.грн. відповідно.

Субвенцій з місцевих бюджетів район отримав ( з обласного бюджету, з бюджету Іршавської ОТГ та сільських бюджетів) – 23024,3 тис.грн..

Видатки

Іршавський районний бюджет за січень-вересень 2020 року разом по загальному і спеціальному фондах виконано у сумі 393 539,3 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду виконано у сумі 378 832,8 тис. грн., видатки спеціального фонду виконано у сумі 14 706,4 тис. грн.

В обсязі видатків по загальному фонду найбільшу питому вагу займають видатки по відділу освіти, де спрямовано 318 014,3 тис. грн. або 68,9 % до уточненого плану на рік. Видатки по управлінню соціального захисту населення за вказаний період склали 3 319,6 тис. грн., або 79,5 % до уточненого плану на рік.

         На фінансування видатків по райдержадміністрації спрямовано 26 723,5 тис. грн., або 84,2 % до уточненого плану на рік.

Видатки на державне управління по загальному фонду (районна рада) складають 3 701,4 тис. грн., або 71,0 % до уточненого плану на рік.

На утримання установ сектору культури молоді та спорту за звітний період спрямовано 25 835,5 тис. грн., або 76,0 % до уточненого плану на рік.

         За січень-вересень 2020 року із загального фонду на захищені статті спрямовано (крім закладів охорони здоров’я) кошти в сумі 344 530,8 тис. грн., в тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 331 494,9 тис. грн., або 87,5 % загальної суми видатків; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 9 061,5 тис. грн., або 2,4 % від загальної суми видатків; закуплено продуктів харчування на суму 830,4 тис. грн., використано на соціальне забезпечення населення 2 179,7 тис. грн.

За січень- вересень 2020 року на надання кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі по спеціальному фонду спрямовано 145,5 тис.грн., які надійшли від повернення наданих кредитів по програмі «Власний дім».

Протягом 9 місяців 2020 року спрямовано вільного залишку районного бюджету по загальному фонду – 14 007,6 тис. грн., по спеціальному –  2 412,4 тис. грн. Передано із загального фонду до спеціального ( бюджету розвитку) 26 274,0 ти.грн.

За звітній період кошти з резервного фонду районного бюджету не виділялись.

 

Начальник фінансового управління

райдержадміністрації                                                           О. Симчик

 

Аналіз стану  виконання доходів бюджету району станом на  01.07.2020 року

Аналіз виконання доходів районного бюджету cтаном  на  01.07.2020 року

Аналіз виконання доходів бюджетів рад станом на 01.07.2020 року 

Іконка документу Microsoft Office Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року № 581 «Про районний бюджет на 2020 рік» ( із змінами)

Іконка документу Microsoft Office Пояснювальна записка

Іконка таблиці Office Додатки до рішення

Файл pro_rayonnyy_byudzhet_na_2020_rik_iz_zminamy_vid_30_sichnya_2020_roku.docx

Іконка таблиці Office dodatky_do_rishennya_18.03.xls

Іконка документу Microsoft Office poyasnyuvalna_zapyska_18.03.doc

Довідка  про підсумки виконання місцевих бюджетів району за  2019 рік

Аналіз виконання доходів бюджетів рад станом на 01.01.2020 року

Аналіз стану  виконання доходів бюджету району станом на  01.01.2020 року

Порівняльний аналіз стану  виконання доходів бюджету району станом на 01.01.2020 року           

Аналіз виконання доходів районного бюджету cтаном  на  01.01.2020 року

Аналіз надходжень плати на землю станом на 1 січня 2020 року

             

Проект рішення Про внесення змін до рішення районної ради від 18 грудня 2018 року № 442 «Про районний бюджет на 2019 рік» ( із змінами від 05 лютого, 11 квітня, 28 травня,  16 липня  2019 року)

Пояснювальна записка до проекту рішення Про внесення змін до рішення районної ради від 18 грудня 2018 року № 442 “Про районний бюджет на 2019 рік” ( із змінами від 05 лютого, 11 квітня, 28 травня, 16 липня 2019 року)

Додатки до рішення

Проект рішеня Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року № 303 «Про районний бюджет на 2018 рік» ( із змінами від 16 січня, 12 березня, 24 квітня, 21 червня,  10 липня, 11 жовтня, 27 листопада, 18 грудня 2018 року)

Пояснювальна записка до проекту рішення Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року № 303 «Про районний бюджет на 2018 рік» ( із змінами від 16 січня,  12 березня, 11 жовтня, 27 листопада, 18 грудня  2018 року)

Додатки до рішення

  Аналіз виконання доходів районного бюджету станом  на  01.09.2018 
Аналіз стану  виконання доходів бюджету району станом на  01.09.2018 

Аналіз стану  виконання доходів бюджету району станом на  01.04.2018 року

Порівняльний аналіз стану  виконання доходів бюджету району станом на 01.04.2019 року 

Аналіз виконання доходів районного бюджету cтаном  на  01.04.2019 року

Проект рішення Про внесення змін до рішення районної ради від 18 грудня 2018 року № 442 «Про районний бюджет на  2019 рік» ( із змінами від 05 лютого, 11 квітня 2019 року)

Пояснювальна записка до проекту рішення Про внесення змін до рішення районної ради від 18 грудня 2018 року № 442 “Про районний бюджет на 2019 рік” ( із змінами від 05 лютого, 11 квітня 2019 року

Зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2019 рік

Проект рішення Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за січень-березень 2019 року

Пояснююча записка до звіту про виконання районного бюджету за  січень-березень 2019 року

Виконання видатків районного бюджету за січень-березень 2019 року

Остання зміна сторінки: 20-10-2020 09:16