Апарат райдержадміністрації

Апарат райдержадміністрації

 

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату

Павлишин Юлія Іванівна

 начальник відділу

тел. (03144) 2-32-31

Основним завданням відділу є:

·        взаємозв’язок райдержадміністрації з районною радою, виконавчими комітетами сільських та міської рад;

·        перевіряє роботу відділів, управлінь та інших служб РДА, виконкомів місцевих рад;

·        готує проекти перспективних і поточних планів роботи;

·        здійснює заходи по підготовці та проведенню колегій, нарад при голові РДА;

·        організовує навчання працівників апарату РДА;

·        вивчає стан організаційної роботи у виконкомах сільських та міської рад, надає їм методичну, консультативну допомогу у поліпшенні управлінської роботи, консультує кадри РДА з питань, віднесених до компетенції відділу;

·        систематично аналізує кадрове забезпечення державної служби у виконавчих органах влади, визначає потребу в кадрах, здійснює заходи, спрямовані на дальше поліпшення якісного складу державних службовців, веде звітно-облікову документацію та статистичну звітність з цих питань;

·        готує необхідні документи для представлення працівників до нагородження державними нагородами;

·        організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців, вносить пропозиції про форми навчання.

Сектор контролю апарату

Коростіль Олександр Олександрович

завідувач сектору

тел. (03144) 2-14-09

Основними завданнями сектору є:

·        здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами РДА актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови РДА за станом роботи з реагування на запит і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також аналіз причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;

·        інформування голови РДА про стан виконання документів та роботи з реагування на запит і звернення депутатів всіх рівнів;

·        підготовка проектів розпоряджень і доручень голови РДА з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу з контролю.

Загальний відділ апарату

Керечанин Володимир Васильович

начальник відділу

тел. (03144) 2-12-72

Основним завданням відділу є:

·        розробляє інструкцію з діловодства та номенклатуру справ;

·        організовує за дорученням керівництва підготовку проектів документів, забезпечує оформлення і випуск документів;

·        організовує друкарське виготовлення, копіювання і тиражування документів;

·        уніфікує системи документації та документів, вживає заходів до скорочення кількості форм і видів документів;

·        приймає, реєструє, веде облік, забезпечує зберігання, оперативний розшук документів і їх розсилання;

·        забезпечує додержання єдиного порядку відбору, обліку, схоронності, якості оброблення та використання документів, що створюються під час діяльності райдержадміністрації, для передачі на державне зберігання;

·        удосконалює форми і методи роботи з документами в райдержадміністрації та організаціях, що належать до сфери її управління, з урахуванням використання оргтехніки і персональних комп’ютерів;

·        здійснює організаційно-методичне керівництво роботою з документами в структурних підрозділах райдержадміністрації;

·        організовує підвищення кваліфікації працівників райдержадміністрації в роботі з документами;

·        завіряє печаткою документи у випадках, передбачених Інструкцією з ведення діловодства;

·        веде протоколи нарад при голові та керівнику апарату райдержадміністрації, засідань колегії райдержадміністрації;

·        веде прийом-передавання електронної пошти корпоративним поштовим сервером райдержадміністрації.

Сектор роботи зі зверненнями громадян апарату

Білогорка Еріка Іванівна

Завідувач сектору

тел. (03144) 2-24-35

Основними завданнями сектору є:

·        здійснює діловодство за зверненнями громадян;

·        проводить попередній розгляд письмових звернень громадян і подає їх на розгляд керівництву РДА;

·        здійснює контроль за розглядом пропозицій, заяв і скарг громадян структурними підрозділами РДА;

·        надає консультативні довідки громадянам, що звертаються з різних питань;

·        підготовка доповідних записок, аналітичних довідок, інших матеріалів з питань розгляду звернень громадян.

Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату

Роман Марія Михайлівна

начальник відділу

тел. (03144) 2-36-66

Основним завданням відділу є:

·        забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку;

·        контроль за правильним і економічним використанням коштів і їх цільовим призначенням по затвердженим кошторисом видатків;

·        нарахування заробітної плати, проведення розрахунків з організаціями, контроль за грошовими коштами, матеріальними цінностями, командировочними та іншими видатками;

·        складання і пред’явлення в установлені строки бухгалтерської звітності;

·        складання штатного розпису, кошторису доходів та видатків загального фонду та розрахунків до них по апарату та відділам РДА;

·        здійснення контролю за збереженням інвентарю;

·        збереження бухгалтерської документації та здача у архів в установлені строки;

·        здійснення контролю за правильний розрахунок потреби та використання енергоносіїв та комунальних послуг, а також стеження за технічним станом легкових автомобілів та адмінбудинком, гаража та прилеглої території до них, своєчасним проведенням ремонтів та виконанням функціональних обов’язків прибиральницями та сторожами.

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату

Марканич Юрій Михайлович

начальник відділу

тел. (03144) 2-35-33

Основним завданням відділу є:

·        ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу та місце проживання яких зареєстровано на території району;

·        складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях;

·        внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;

·        надання на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру;

·        здійснення щомісячного поновлення бази даних Реєстру.

Юридичний відділ апарату

Попович Тетяна Іванівна

в.о. начальника відділу

тел. (03144) 2-28-62

Основним завданням відділу є:

·        організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавств, інших нормативних документів РДА;

·        захист прав та законних інтересів громадян, підприємств, установ, організацій комунальної власності;

·        зміцнення законності та здійснення правового навчання, участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань з працівниками РДА.

Відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями і засобами масової інформації апарату

начальник відділу

тел. (03144) 2-15-42

Основними завданнями відділу є:

·        політичний моніторинг, аналіз суспільно-політичних процесів та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності місцевих органів державної влади;

·        сприяння органам виконавчої влади у взаємодії і розвитку їх зв’язків з об’єднаннями громадян та політичний аналіз інформаційного простору.

Відділ мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату

Халак Федір Богданович

начальник відділу

тел. (03144) 2-32-31

Основними завданнями сектору є:

·        забезпечення координації та сприяння діяльності всіх державних органів району, на які покладено обов’язки здійснювати боротьбу зі злочинністю, її організованими формами;

·        організація забезпечення заходів щодо охорони громадського порядку та дорожньої безпеки, боротьби зі злочинністю;

·        організація контролю за виконанням заходів щодо запобігання корупції серед державних службовців органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

Державний реєстратор

Державний реєстратор

тел. (03144) 2-43-66

Основними завданнями є:

·        проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

·        проводить резервування найменувань юридичних осіб;

·        формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ;

·        здійснює оформлення та видачу свідоцтв про державну реєстрацію, а також їх заміну;

·        оформляє та видає виписки, довідки з Єдиного державного реєстру;

·        проводить державну реєстрацію припинення юридичних осіб та державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичними особами – підприємцями.

 

 

 

Остання зміна сторінки: 11-01-2019 10:22

Дивіться також