Звіт щодо роботи із зверненнями громадян

Про роботу зі зверненнями громадян,

що надійшли до Іршавської районної

державної адміністрації

протягом 2019 року

 

Протягом 2019 року райдержадміністрація та її структурні підрозділи працювали над вдосконаленням роботи зі зверненнями громадян відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян»,Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». Здійснено відповідні заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення, подальшого покращення та всебічного розгляду питань, які порушуються громадянами перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Питання щодо покращення роботи зі зверненнями громадян протягом 2019 року розглянуто на 4 засіданнях колегії райдержадміністрації, апаратних нарадах при голові, першому заступнику голови та керівнику апарату районної державної адміністрації та нараді за участю сільських голів. Дане питання перебуває на постійному контролі в керівництва райдержадміністрації. Посадових осіб, яким доручається розгляд звернень громадян, зобов’язано забезпечувати об’єктивне і належне вирішення проблем, з якими звертаються жителі району.

Протягом 2019 року до Іршавської райдержадміністрації надійшло  942 звернення громадян. Із загальної кількості  звернень,  поштою  надійшло  417, що на (37 %) звернень менше ніж за відповідний період 2018 року.

 Від обласної державної адміністрації розглянуто райдержадміністрацією 279 звернень, серед них: Офісу Президента України  - 8, Секретаріату Кабінету Міністрів України  - 8, Апарату Верховної Ради України – 2, Генеральної прокуратури України – 1, Міністерства  освіти і науки України – 1, Державних установ «Урядовий контактний центр» та «Закарпатський обласний контактний центр» - 239.

Головою райдержадміністрації розглянуто 892 звернення, що складає  95 %  від загальної кількості звернень, що надійшли до райдержадміністрації.

На особистому прийомі побувало 476 жителів району, якими піднято 468 питань, що на  (40 %) більше звернень, ніж за 2018 рік. Якщо вирішити питання безпосередньо під час проведення особистого прийому неможливо, воно залишається на контролі для подальшого вивчення та інформування заявника про прийняте рішення.

За  характером питань, основне  місце займають  питання аграрної  політики і  земельних  відносин (щодо зміни цільового призначення  земельних ділянок, про видачу  дублікатів на земельну частку (пай) – 37. Найбільше таких звернень надійшло від жителів міста Іршава та сіл Ільниця, Доробратово, Імстичово, Заріччя.

Питання соціального захисту населення порушувалось у 621 (66 %) зверненні. Порівняно з аналогічним періодом 2018 року спостерігається зменшення звернень з питань щодо надання матеріальної допомоги у поточному році. Так, за аналогічний період 2018 року надійшло 648 звернень, що на 4 % менше ніж за даний звітний період. Це у значній мірі пояснюється впровадженням районної комплексної програми «Турбота» та внесених до неї змін щодо виділення одноразової та матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, завдяки якій стало можливим допомогти та надати державну соціальну допомогу більшій кількості людей.

 За районною комплексною програмою «Турбота» надана одноразова матеріальна допомога на звернення  малозабезпечених громадян Іршавського району на суму 329 тисяч 182 гривні (у тому числі поштовий збір). Серед цих громадян державну соціальну  допомогу отримали учасники антитерористичної операції та члени їх сімей, одинокі матері, діти сироти, інваліди, ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС, діти війни й інші малозахищені верстви населення. Найбільше з питань надання матеріальної допомоги звернулися жителі сіл, які проживають в населених пунктах, м. Іршава, с.Великий Раковець, с.Білки, с.Ільниця, с.Довге, с.Осій та с.Сільце .

Також, за звітній період 2019 року відповідно до розпоряджень голови райдержадміністрації надано одноразову грошову допомогу з Програми «Турбота» - 17 сім’ям району для ремонту житлових будинків, які постраждали від пожежі й інших надзвичайних ситуацій, на суму 95 тисяч 185 гривень (в т.ч. поштовий збір).

 Спостерігається зменшення кількості звернень, у порівнянні аналогічним періодом 2018 роком з питань комунального господарства та житлової політики. Так, за 2019 року до райдержадміністрації надійшло 14 звернень, що на 32 звернення менше, ніж за період 2018 року.  Цей показник є позитивним, хоча найбільш актуальні питання у зверненнях незмінні: електропостачання населених пунктів, ремонт  дахів, встановлення  індивідуального  опалення,  гарячого і холодного водопостачання будівель, квартир, житлових будинків та прибудинкової території.

Серед інших питань, що порушували громадяни у своїх зверненнях, питання транспорту – 5 звернень, де у порівнянні з аналогічним періодом є зменшення на 7 звернень  від  загальної  кількості. До райдержадміністрації надходили скарги про порушення правил перевезень пільгових категорій населення, про незадовільну роботу приміського та міського пасажирського транспорту. Турбували ці питання найбільше жителів сіл  Осій, Лисичево та Чорний Потік.

Серед  звернень,  отриманих райдержадміністрацією  протягом  2019 року,  661 (70 %)  надійшло  від  пільгових  соціально незахищених  категорій громадян.  До райдержадміністрації звернулось 2  інвалідів  війни, з них 1 - Великої Вітчизняної,  9 учасників  війни в Афганістані,  150  інвалідів  різних  категорій, 72 учасників бойових дій, 75 учасників антитерористичної операції, члени їх сімей, 2 переселенців із зони антитерористичної операції, 68  учасників  ліквідації  наслідків  аварії  на  ЧАЕС, 7 осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи,   2 ветерани праці, 13 дітей війни. Особлива увага керівником райдержадміністрації, сільськими та селищним головами приділялась розгляду звернень жінок, яким присвоєно звання «Мати – героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, ветеранів війни та праці, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, переселенцям, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, пенсіонерів, багатодітних сімей, одиноких матерів. Такі звернення розглядались в першу чергу.

Ефективною формою роботи з громадянами є проведення «прямого телефонного зв’язку» керівництвом райдержадміністрації та керівниками районних установ з населенням району. Це дає можливість громадянам зберегти час, вирішити питання, що їх хвилюють безпосередньо по телефону. При проведенні телефонної лінії «Запитуєте-відповідаємо» у 2019 році -  найактуальнішими зверненнями для жителів району  виявилися питання призначення соціальних виплат.

 Постійно функціонує за номером 2-11-42 та 2-24-53 – районна гаряча лінія оперативного реагування на звернення мешканців, учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та переселенців, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

 Графік проведення виїзних прийомів розміщено на інформаційному веб-сайті та стенді райдержадміністрації. У районі продовжувалася практика виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації за місцем їх проживання. За 2019 року  проведено 10  виїзних  прийомів громадян  головою  адміністрації  та   9 - заступниками  голови  адміністрації. Питання, порушені під час виїзних прийомів, вирішувалися, по можливості, на місці, а ті, що вимагали додаткового вивчення, заявників інформували додатково. У районі практикуються виїзні прийоми громадян головами виконкомів в селах, віддалених від сільських рад. У багатьох сільських радах проводиться прийом громадян депутатами районної та сільських рад.

На  виконання  п.5 Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів  місцевого самоврядування», головою  райдержадміністрації затверджені  графіки перевірок  додержання  законодавства про  звернення  громадян  та  графіки  проведення  Дня  контролю у  місцевих  радах  району  на 2019 рік. За звітний період проведено 12 Днів контролю та  проведено перевірку в сільських радах згідно із затвердженим графіком. Результати перевірок показують, що роботі із зверненням громадян в сільській раді приділяється належна увага, ведуться журнали вхідної та вихідної кореспонденції, особистих прийомів громадян головами місцевих рад. Заяви реєструються в день їх надходження, є відмітки про виконання. Проблеми, які порушують у заявах і скаргах громадяни, систематично розглядаються на засіданнях постійних комісій, на засіданнях виконавчих комітетів та сесіях місцевих рад.

Проте, є ряд недоліків, які зустрічаються у роботі зверненнями громадян: звернення і відповіді на звернення підшиваються без окремих папок, без відмітки про виконавця - у кого на розгляді знаходилося дане питання, стан надання відповіді громадянину, непоодинокими є випадки відсутності резолюції голови, не вчасно оновлюються графіки на стендах. У ході перевірки надано методичну та практичну допомогу з організації роботи із зверненнями громадян,  ведення журналу реєстрації звернень громадян, журналу особистого прийому громадян, підготовки відповідей на звернення, дотримання вимог інструкції з питань ведення діловодства тощо.

Головою райдержадміністрації затверджено графік особистого звітування керівників управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації, міського, сільських голів з питань роботи із зверненнями громадян у 2019 році. Відповідно до цього графіку звітувались відокремлені структурні підрозділи райдержадміністрації та 1 Іршавська  об'єднана територіальна громада та 24 сільських рад. За результатами звітування встановлено, що запити та звернення розглядались виконавцями у визначений терміни та надавалися ґрунтовні відповіді заявникам, додатково при потребі виносились звернення громадян в яких виникала потреба комісійного обговорення, про розгляд зазначалось протокольно із роз'ясненнями.

Що стосується виконавської дисципліни, слід зазначити, що управління, відділи та інші структурні підрозділи райдержадміністрації дотримувалися встановлених термінів розгляду звернень громадян, які надходили на їх адресу з дорученнями керівництва райдержадміністрації. Закцентовано увагу керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів місцевих рад на необхідність підвищення відповідальності посадових осіб за забезпечення на всіх рівнях виконавчої влади і місцевого самоврядування всебічного, кваліфікованого, неупередженого і об'єктивного розгляду звернень громадян, що здебільшого дає можливість оперативно вирішувати порушені жителями району питання та задовольнити їх законні вимоги.

Райдержадміністрація продовжує дотримуватись Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008, Законом України «Про звернення громадян», щодо втілення у життя заходів, спрямованих на зменшення надходжень звернень громадян, їх попередженням та задоволенням обґрунтованих вимог.

 

 

Головний спеціаліст сектору документообігу,

контролю та роботи зі зверненнями громадян

апарату районної державної адміністрації                            Еріка Білогорка

Остання зміна сторінки: 21-02-2020 10:17