Нормативна база

1. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про доступ до публічної інформації"

2. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"

3. Постанова КМУ від 25 травня 2011 р. № 583 "Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах "

4. Розпорядження голови Закарпатської ОДА "Про забезпечення доступу до публічної інформації "

5. Розпорядження голови Закарпатської ОДА "Про розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Закарпатська обласна державна адміністрація"

Корисна інформація

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Реквізити  Закарпатської обласної державної адміністрації для оплати витрат на копіювання або друк копій документів за запитом на публічну інформацію обсягом більше 10 сторінок:

р/р 3125 4348118509,
отримувач  Закарпатська ОДА,
МФО 820172,  
Банк ДКСУ м.Київ        
Код ЄДРПОУ 00022496.

Остання зміна сторінки: 13-03-2018 18:40