Агропромисловість

Відділ агропромислового розвитку та торгівлі

Провідною галуззю економіки є сільське господарство. Основу агропромислового комплексу району складають понад 100  сільськогосподарських підприємств різних форм господарювання, серед яких: 75 фермерське господарство, 22 товариства з обмеженою відповідальністю, 2 державні підприємства, 1 акціонерне сільськогосподарське товариство “Прогрес”.

Сільське господарство є дуже важливим для розвитку району, але не є достатньо ефективним і при наявній структурі не створює достатньої кількості виробництва сільськогосподарської продукції та створення  робочих місць.

Рослинництво

Площа сільськогосподарських угідь району становить 34,2 тис. га, у тому числі: рілля – 15,3 тис. га, що становить 45 %  від загальної площі угідь; багаторічні насадження займають територію площею 3,6 тис. га; сіножаті - 6,3 тис. га; пасовища - 9,0 тис. га.

Основним напрямом галузі рослинництва району є вирощування зернових, овочевих культур, картоплі та кормових культур. У зерновому комплексі перевага надається кукурудзі на зерно та озимій пшениці. Зернове господарство є ефективною галуззю, однак через природно-кліматичні умови та малоземелля район не може забезпечувати себе продовольчим зерном.

Крім того, в районі вирощують картоплю, овочі, фрукти, ягоди, виноград, кормові культури у виробництві яких район  є самодостатнім.

Тваринництво

Одним із головних напрямків розвитку агропромислового комплексу району також є тваринництво. Серед галузей тваринництва провідними  є скотарство, свинарство, вівчарство, птахівництво та бджільництво.

Постійно ведеться робота по стабілізації поголів'я великої рогатої худоби та збільшенню поголів'я свиней.

Проаналізувавши основні показники галузі тваринництва району, потрібно зазначити що протягом останніх років в галузі тваринництва пройшов спад виробництва тваринницької продукції та поголів’я великої рогатої худоби, свиней та птиці.

Сільськогосподарські виробники району залучені до виконання державних, обласних та районних програм розвитку тваринництва та рослинництва.

Проте, важливо зазначити, що розвиток агропромислового комплексу району стримує ціла низка проблем, серед яких можна виділити наступні: відсутність в районі мережі заготівельних пунктів прийому молока та м’яса; Об’єктів інфраструктури із переробки молока, м’яса та забою тварин; а також  сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; Недостатня інвестиційна підтримка розвитку сільськогосподарського виробництва району; Низький рівень заробітної плати в галузі агропромислового комплексу та недостатній рівень забезпеченості кваліфікованими кадрами; Складна процедура оформлення  права власності на земельні ділянки, які знаходяться у користуванні громадян та земельних часток (паїв); Проблемна реалізація сільськогосподарської продукції.

Поряд з цим можна виділити можливості розвитку аграрного сектору Іршавського району, зокрема:

  • наявність великої кількості землі, що придатна для обробітку та вирощування сільськогосподарських культур;
  • значна частка працездатного населення;
  • досвід роботи населення в сільському господарстві;
  • наявність умов для розвитку виноградарства та садівництва.

Отже, серед перспективних напрямів розвитку галузі сільського господарства району можна виділити наступні:

  • пошук джерел залучення інвестицій в розвиток агропромислового комплексу району;
  • забезпечення розвитку інфраструктури аграрного ринку району, зокрема стимулювання будівництва та реконструкції тваринницьких приміщень, пунктів із заготівлі молока та м’яса, пунктів по забою тварин, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
  • забезпечення подальшого розвитку в районі галузі м’ясного скотарства, свинарства, птахівництва;
  • збільшення площ посадки багаторічних насаджень;
  • залучення пустуючих земель до товарного виробництва.

Попередження загибелі бджіл під час проведення обробітків сільськогосподарських культур пестицидами читайте тут.

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЄДИНИХ КАРАНТИННИХ ФІТОСАНІТАРНИХ ВИМОГ ЧИТАЙТЕ ТУТ.

Рекомендації за насінневими ділянками озимої пшениці читайте тут.

Остання зміна сторінки: 25-10-2019 09:20