Відділ охорони здоров`я Іршавської РДА

Структура Іршавської районної лікарні

    Відділ охорони здоров'я Іршавської районної державної адміністрації є структурним підрозділом райдержадміністрації, що утворюється головою райдержадміністрації, підзвітний та підконтрольний голові райдержадміністрації та департаменту охорони здоров'я Закарпатської облдержадміністрації.
         Основними завданнями відділу є:

забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я в Іршавському районі;

забезпечення виконання контролю за дотриманням законодавства та державних стандартів у сфері охорони здоров'я;

координація діяльності закладів охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування, пов'язаної з наданням лікувально-профілактичної допомоги населенню району;

прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров'я в районі та нормативне забезпечення населення медико-санітарною допомогою;

проведення у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку державної акредитації закладів охорони здоров'я;

сприяння розвитку медичної науки і техніки, створення належних умов для впровадження у практику наукових досягнень, передового досвіду у сфері охорони здоров'я;

забезпечення координації та аналізу діяльності закладів охорони здоров'я району;

забезпечення здійснення контролю за підтриманням належного санітарного та епідемічного стану;

організація пропаганди наукових медичних і гігієнічних знань серед населення;

сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров'я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров'я та інших об’єднань громадян;

організація роботи з охорони здоров'я, материнства і дитинства, відбір дітей та підлітків для санаторно-курортного лікування, контроль стану здоров'я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від їх форм власності й підпорядкування, виробництва і якості продуктів дитячого харчування у закладах охорони здоров'я;

організація проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйованих та відселених із зон відчуження;

здійснення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію інфекційних захворювань, епідемій;

забезпечення виконання актів законодавства у сфері охорони здоров'я, державних стандартів, критерій і вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища та санітарно-епідемічного благополуччя населення, нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров'я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань разом з відповідними органами бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості курортом, установлення меж округів і зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;

         вживає заходів щодо реалізації міжнародних програм з питань організації охорони здоров'я на відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

         організовує правове виховання працівників сфери охорони здоров'я, ознайомлює із законодавством про охорону здоров'я;

         готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету, подає їх на розгляд райдержадміністрації та забезпечує їх виконання;

         у межах своєї компетенції сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідних територій;

         вивчає стан здоров'я населення, забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я та вживає інших заходів щодо запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей.

Остання зміна сторінки: 15-01-2019 14:31