Управління соціального захисту населення Іршавської РДА

Управління соціального захисту населення Іршавської  районної державної адміністрації


АРЯЧІ" ЛІНІЇ:
З питань оформлення житлових субсидій, тел. 2-12-52

Начальник управління -  Вагерич Володимир Михайлович

Заступник начальника -  Буркуш Віра Омелянівна

 Заступник начальника-   Горянська Ганна Іванівна

 Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики на території району у сфері соціального захисту населення,  у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій, забезпечення реалізації державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.

Основні функції структурних підрозділів управління.

Відділ праці та зайнятості

начальник -  Фельцан Віра Іванівна

Здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати, аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері, стан укладення колективних договорів,веде нагляд за працівниками, які проходять альтернативну службу на території району,забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціально - трудових відносин, своєчасною виплатою заробітної плати, запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці, а також за наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених законодавством.

                          Відділ державних соціальних інспекторів

                         Начальник -  Савко Іван Михайлович

Перевіряє достовірність та повноту інформації про доходи і майновий стан осіб, які входять до складу сімей, що звертаються за призначенням соціальної допомоги, готує матеріали щодо припинення надання соціальної допомоги, позбавлення права на її призначення протягом наступного терміну, зменшення її розміру у випадках, передбачених законодавством проводить аналіз причин порушення законодавства з питань надання соціальної допомоги.      

Відділ по роботі з кадрами

начальник Сабадош Наталія Петрівна

Здійснює заходи по дотриманню законодавства про державну службу, зміцнення трудової дисципліни в управлінні, веде облік кадрів, оформлення особових справ  державних службовців, організовує атестацію, конкурсний відбір та інші види оцінки діяльності керівників і спеціалістів, розробляє заходи по виконанню рішень атестаційних комісій, контролює їх здійснення, веде реєстрацію пропозицій, заяв та скарг громадян по управлінню.

Відділ соціальних допомог і компенсацій

- начальник Ільницька Людмила Омелянівна

Забезпечення соціального захисту громадян шляхом надання всіх видів соціальних допомог передбачених законодавством, з урахуванням складу сім’ї, їх доходів, віку, стану здоров’я, формує банк даних одержувачів соціальної допомоги за категоріями сімей та видами допомог, погоджує рішення щодо призначення та надання соціальних допомог.

Відділ пільг, гарантій та компенсацій по роботі з інвалідами

 начальник

Забезпечує соціальний захист інвалідів, ветеранів війни, інших пільговиків  шляхом надання соціальної допомоги, передбаченої законодавством, організовує роботу, пов’язану з призначенням всіх видів пільг та компенсацій,формує банк даних одержувачів  пільг за категоріями,дає роз’яснення громадянам з питань оформлення документів для призначення пільг та компенсацій, а також сприяє, в одержанні необхідних для цього документів.  

Відділ автоматизованої обробки справ та виплати соціальних допомог

-  начальник Жабур Віталій Іванович

Забезпечує автоматизацію процесів призначення допомог, нарахування, масових перерахунків і формування виплатних документів для виплати допомоги по всіх способах виплати, проводить нарахування допомог з формуванням виплатних документів згідно технологічної інструкції, формує технологічні інструкції роботи суміжних відділів в умовах праці з проектом АСОПД і Наш дім.

Відділ нагляду за призначенням пенсій

– начальник Грижас Ганна Федорівна

Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства з питань пенсійного забезпечення та соціального захисту населення,здійснення контролю за станом призначення та перерахунку пенсій органами ПФУ, прийом, призначення і виплата компенсаційної допомоги по догляду за інвалідами І групи та престарілими які досягли 80 річного віку.

Відділ персоніфікованого обліку осіб, які мають право на пільги

начальник – Степа Оксана Іванівна

        .Забезпечення  надання  пільг пільговим категоріям населення, організація роботи щодо обробки персональних даних осіб, за назначенням пільг та компенсацій у базі персональних даних «ЄДАРП», ведення квартирного обліку військовослужбовців, які загинули під час виконання військового  обов’язку, Подання про виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, видача посвідчень «Багатодітна сім’я» та «Дитина з багатодітної сім’ї»,оформлення нагородних матеріалів для почесного звання України «Мати-героїня» багатодітним матерям району, реалізація заходів та програм, щодо попередження насильства в сім’ї, забезпечення гендерної рівності оздоровлення та відпочинку дітей. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо надання санаторно-курортного лікування для осіб,постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.     

Фінансово-господарський відділ-

начальник Кізляк Ольга Олександрівна

Нарахування і виплата заробітної плати, складання і подача в установлений строк бухгалтерської і статистичної звітності, контролює за використанням коштів у межах затвердженого кошторису на утримання управління, готує місячну, квартальну та річну звітність у відповідні інстанції, забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення, сприяє впровадженню та готує на працівників установи відповідні матеріали по персоніфікованому обліку відомостей у системі загальнообов’язкового пенсійного страхування.

Остання зміна сторінки: 10-01-2019 10:35