Про внесення змін до Програми забезпечення виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики на 2019-2021 роки

Тип документа: 
Дата прийняття / оприлюднення: 
Вівторок, 10 Грудень, 2019

                                                             

Проект

 

alt
УКРАЇНА

ІРШАВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

_________________ сесія VІІ скликання

                                                                                                 

від ________  20___року

 

 

м. Іршава

 

 

____

 

 Про внесення змін до Програмb забезпечення

виконання повноважень органами виконавчої влади

щодо реалізації державної регіональної

політики на 2019-2021 роки

 

         Розглянувши листа Іршавської районної державної адміністрації від 05.12.2019 року № ___________, відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу, з метою забезпечення виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань плану соціально-економічного розвитку, бюджету, інвестицій та регуляторної політики від _______2019 року, районна рада в и р і ш и л а :

 

          1. Внести зміни до Програми забезпечення виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням районної ради від 27.11.2018 № 403, а саме:

 • затвердити нову редакцію Програми забезпечення виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики на 2019-2021 роки (додається).

         2. Фінансування видатків програми здійснювати за рахунок коштів районного бюджету та додаткових надходжень згідно рішень районної ради.

            Розпорядником коштів програми визначити Іршавську районну державну адміністрацію.

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації Мошколу І.І. та постійну комісію районної ради з питань плану соціально-економічного розвитку, бюджету, інвестицій та регуляторної політики (Матіко І.І.).

 

 Голова ради                                                     Віктор Симканинець

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії районної ради

від __________ року № ______

Програма забезпечення виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики на 2019-2021 роки

       І. Загальна частина

       Програма забезпечення виконання повноважень органами виконавчої  влади щодо реалізації державної регіональної політики на 2019-2021 роки (далі - Програма) розроблена у відповідності до Конституції України, Закону України „Про місцеві державні адміністрації ”, постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 року № 787 «Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій», інших законів України та підзаконних актів з метою вирішення проблем розвитку та забезпечення концентрації фінансових, матеріально-технічних ресурсів, також для координування діяльності місцевих органів виконавчої влади , органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, установ та організацій.

       Завданнями Програми є максимальне залучення всіх матеріальних і фінансових ресурсів, додаткових доходів до бюджету за окремими податками та іншими обов’язковими платежами, здійснення видатків відповідно до прогнозів і цільових програм соціально - економічного розвитку та узгодження їх із загальною програмою фінансової стабілізації району, посилення контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, місцевого самоврядування та бюджетних установ.

       Для досягнення зазначених цілей і завдань необхідний ефективно-оперативний, із застосуванням інформаційних технологій супровід програми розвитку району.

       Тобто, необхідна сучасна комп’ютерно-технологічна база в органах виконавчої влади, яка дозволить ефективно впроваджувати інформаційні технології. Це дасть змогу органам виконавчої влади мінімізувати витрати робочого часу на підготовку інформацій за письмовими запитами.

       Основою успішного громадянського суспільства є доступ громадян до інформації і можливість участі у прийнятті рішень та оперативному отриманні кваліфікованої консультації. Цьому сприяє широке застосування інформаційних технологій.

       Прозорість та публічність інформації надає можливість для контролю за цільовим витрачанням фінансових ресурсів, підвищує довіру населення до громадських інститутів, до влади, створює передумови для суспільної злагоди. Відповідно підвищується відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за ефективністю витрачання бюджетних коштів, оскільки посилюється можливість контролю з боку громадськості за якістю прийнятих рішень, їх втілення у життя.

       Нинішні умови економічного розвитку держави, здійснення реформ у всіх сферах діяльності потребують упровадження в життя нових напрямів і методів здійснення управлінських функцій, таких як аналітична, роз’яснювальна, інформаційна та контролююча робота щодо планування і ефективності використання коштів для значної кількості учасників бюджетного процесу та забезпечення його дієвого, оперативного та ефективного супроводу.

       Зросла також потреба у проведенні роз’яснювальних заходів з питань законодавства з охопленням широкої аудиторії як працівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, бюджетних установ, так і громадян.

    Застосування при визначенні штатної чисельності управління соціального захисту населення райдержадміністрації необґрунтованих критеріїв, у зв’язку з чим штатна чисельність управління соціального захисту населення не буде відповідати потребам громадян-жителів району з питання надання послуг соціального захисту, призведе до дисбалансу в роботі управління і відповідно може призвести до зростання соціальної напруги в районі.

       А збільшення ще більшого навантаження на працівників управління і невідповідність в оплаті праці, може призвести до масового звільнення працівників управління. (Середня заробітна плата на сьогодні провідних спеціалістів управління складає 4892 грн., головних спеціалістів – 7237 гривень). 

           Кабінет Міністрів України постановою від 9 листопада 2016 року № 811 «Деякі питання оплати праці працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій» постановив: «Головам місцевих державних адміністрацій забезпечити спрямування відповідних видатків структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій на виплату надбавки за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу працівникам зазначених підрозділів, які виконують функції з надання різних видів соціальної допомоги».

   При визначенні розміру фонду оплати праці працівникам управління на 2017-2019 роки, вимоги вищезгаданої постанови враховані не були, і відповідно вказаній у постанові категорії працівників така надбавка не нараховувалась і не виплачувалась.

        Так як обсяг бюджетних асигнувань, які доводяться за минулі роки по КПКВ 7771010 «Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області» на утримання управління соціального захисту населення не забезпечують дану потребу, забезпечення відповідного фінансування можливе лише шляхом надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання повноважень органами виконавчої влади, застосувавши норми постанови Кабінету Міністрів України постановою від 9 листопада 2016 року № 787 «Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій».

 

       ІІ. Мета Програми

       Головною метою Програми є забезпечення виконання якості роботи структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади щодо реалізації повноважень, супроводу програм розвитку району, забезпечення аналітичними, інформаційним, звітними та іншими матеріалами необхідними для прийняття управлінських рішень і використання для цього сучасних (креативних) інформаційних технологій.

       Налагодження зворотного зв’язку щодо співпраці районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади з підприємствами, установами, організаціями та громадянами району у процесі реалізації державної регіональної політики із застосуванням сучасної комп’ютерно-технологічної бази та надання оперативної, кваліфікованої консультації у процесах управління соціально-економічним розвитком району, забезпечення стабільної роботи управління соціального захисту населення та наближення умов оплати праці працівників управління відповідно до навантаження, яке значно збільшилось у зв’язку із скороченням 13 штатних одиниць.  

       ІІІ. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела

фінансування Програми

       Програма передбачає проведення протягом 2019-2021 років заходів, направлених на залучення громадськості до процесів формування і реалізації державної регіональної політики, проведення інформаційних заходів щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в частині розробки і виконання програм розвитку району, підтримку їх ініціатив, вивчення громадської думки жителів району та надання їм і органам місцевого самоврядування консультацій, аналітичних, інформаційних, звітних та інших матеріалів, забезпечення стабільної роботи управління соціального захисту населення, наближення умов оплати праці працівників управління відповідно до навантаження, яке значно збільшилось у зв’язку із скороченням 13 штатних одиниць.

      Виконавцями Програми виступають районна державна адміністрація, її структурні підрозділи. Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел незаборонених законом.           

 

     Визначення конкретних напрямків використання коштів буде здійснюватися на підставі окремих розпоряджень голови районної державної адміністрації.  

 

 

       ІУ.Завдання і заходи Програми

       Основними завданнями Програми є:

 • підвищення ефективності та прозорості виконання програм, обліку аналізу витрат на їх проведення, а також забезпечення контролю за виконанням, надання доступу до відкритої інформації громадянам і організаціям про стан їх виконання;
 • випуск друкованої продукції з актуальних питань застосування законодавства та рішень про відповідні місцеві бюджети (книг, брошур, буклетів, пам’яток, листівок тощо);
 • організація роз’яснювальної роботи щодо дотримання законодавства працівниками бюджетних установ, державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування;
 • створення баз та банків даних для забезпечення оперативної й надійної взаємодії всіх рівнів управління при розв’язанні завдань державного міжгалузевого та регіонального рівнів;
 • модернізація комп’ютерно-технологічної бази та супровід інформаційно-аналітичних систем структурних підрозділів райдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, встановлення та обслуговування звукової сигналізації кабінету режимно-секретного органу,встановлення та обслуговування ,придбання та технічний захист автоматичної системи (комп’ютера) класу А1.;
 • випуск тематичних сторінок у друкованих та електронних засобах масової інформації, на офіційному WEB - сайті з роз’ясненням норм законодавства;
 • проведення поточних ремонтних робіт в приміщеннях РДА;
 • створення на WEB - сайті форуму для надання консультацій, організація обговорення актуальних питань, порушених у зверненнях громадян із залученням фахівців, а також працівників бюджетних установ для оперативного обміну інформацією між фінансовими, контрольно-ревізійними, податковими органами та казначейством;
 • забезпечення стабільної роботи управління соціального захисту населення;
 • наближення умов оплати праці працівників управління відповідно до навантаження, яке значно збільшилось у зв’язку із скороченням 13 штатних одиниць.

 

       V. Очікувані результати, ефективність Програми

 

        Виконання Програми дасть можливість:

 • покращити конструктивну співпрацю між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, фінансовими, контрольно-ревізійними органами, казначейством, з місцевими громадами щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку району, ефективного виконання місцевих бюджетів;
 • активізувати участь громадськості у формуванні та реалізації державної та регіональної політики;
 • покращити процес інформування жителів району про діяльність місцевих органів виконавчої влади. органів місцевого самоврядування в частині дотримання ними законодавства;
 • підвищити оперативність та ефективність прийняття управлінських рішень керівництвом районної ради та райдержадміністрації; отримати оперативні консультації. обговорити актуальні проблеми з реалізації програм розвитку району на форумі за участі фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
 • забезпечити діяльність на території району приймалень для органів виконавчої влади, громадян району, органів місцевого самоврядування та бюджетних установ з актуальних питань виконання програм розвитку району;
 • підвищити відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за ефективність витрачання бюджетних коштів;
 • посилити можливість контролю з боку громадськості за якістю прийнятих управлінських рішень та втілення їх у життя;
 • забезпечення стабільної роботи управління соціального захисту населення;
 • уникнення появи причин масового звільнення працівників управління;
 • уникнення передумов зростання соціальної напруги в районі.

 

       VІ. Напрями діяльності та заходи Програми

 

              Напрями діяльності та заходи Програми наведено в додатку.

 

      VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

       Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на районну державну адміністрацію.

       Учасники Програми забезпечують реалізацію заходів, аналізують хід виконання основних її завдань впродовж 2019-2021 роки та щороку до 10 січня подають відповідну інформацію райдержадміністрації.

 

             Заступник голови ради                                  Володимир ПОЛОВКА

ДолученняРозмір
Файл dodatok_do_programy.docx19.67 КБ

Остання зміна сторінки: 10-12-2019 14:26