ЗВІТ РОБОТИ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ЗА 2018 РІК

У звітному періоді 2018 року робота фінансового управління райдержадміністрації була спрямована на виконання завдань, визначених планом соціально – економічного розвитку району та над виконанням основних показників фінансового плану регіону. Питання формування районного бюджету, забезпечення виконання всіх місцевих бюджетів району, пошуку додаткових джерел наповнення дохідної частини бюджетів та ефективного і раціонального використання бюджетних коштів, а також, здійснення попереднього контролю за дотриманням бюджетного законодавства України на всіх стадіях бюджетного процесу – основні напрямки роботи фінансового управління у 2018 році.
   Так, 22 грудня 2017 року, рішенням сесії Іршавської районної ради № 303  затверджено районний бюджет на 2018 рік. Формуванню показників районного бюджету передувала клопітка робота над визначенням основних джерел доходів загального та спеціального фонду бюджету в умовах внесених змін до чинного бюджетного та податкового законодавства, які вступали в дію з 1 січня 2018 року.
У визначені Бюджетним кодексом України терміни, сформовано і затверджено сесіями рад 24сільських бюджети на 2018 рік. У місячний термін з дня затвердження сільських бюджетів,фінансовим управлінням, проведено експертизу їх відповідності нормам чинного бюджетного законодавства та надано відповідні висновки керівникам органів місцевого самоврядування.
     За результатами виконання місцевих бюджетів району за 2018 рік підготовлено та подано у січні місяці 2019 року  річні звіти до департаменту фінансів облдержадміністрації. За підсумками виконання місцевих бюджетів району у звітніх періодах 2018 року, фінансовим управлінням підготовлено та подано на розгляд голові райдержадміністрації та голові районної ради аналітичні матеріали з питання стану виконання дохідної частини місцевих бюджетів району. Питання стану виконання дохідної частини місцевих бюджетів за підсумками звітних кварталів 2018 року,виносилось на розгляд постійної комісії з питань бюджету та плану соціально – економічного розвитку Іршавської районної ради. Згідно до графіку проведення засідань колегій райдержадміністрації, фінансовим управлінням підготовлено і подано матеріали на засідання колегій райдержадміністрації з питання підсумків виконання місцевих бюджетів району за 2017рік, перший, другий та третій квартали 2018 року та з питання стану дотримання фінансово – бюджетної дисципліни в бюджетних установах району та заходи щодо її покращення.
    Впродовж 2018 року на розгляд сесії Іршавської районної ради, фінансовим управлінням підготовлено та подано 6 проектів рішень з матеріалами до них з питання внесення змін до районного бюджету на 2018 рік та 4 проекти рішень з питання затвердження звіту про виконання районного бюджету за звітні квартали 2018 року.
    Відділом доходів та фінансів галузей виробничої сфери щоденно здійснюється моніторинг стану надходжень платежів до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району. Щомісячно, на кожну звітну дату, спеціалістами бюджетного відділу проводиться аналіз стану видатків місцевих бюджетів району до затверджених показників, аналіз стану кредиторської заборгованостіта готуються інформаційні матеріали з цих питань. На щоденному контролі фінуправління перебуває питання стану розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоресурси, стану своєчасного фінансування видатків за захищеними статтями, насамперед на оплату праці з нарахуваннями та питання ліквідації кредиторської заборгованості по платежах, які здійснюються з місцевих бюджетів району.
     Керівництво фінансового управління, згідно із робочим планом, брало участь у нарадах при заступнику голови райдержадміністрації з питань очікуваного виконання місцевих бюджетів району у звітніх періодах 2018 року, питань стану використання коштів субвенцій, виділених з державного, обласного, сільських та міського бюджетів та коштів Державного фонду регіонального розвитку, які спрямовувались на розвиток і покращення матеріально – технічного стану в окремих закладах бюджетної сфери району та на виконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах у населених пунктах району.
   Крім цього, щопонеділка на засіданні районної комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та соціальних виплат, розглядалися питання ліквідації недоїмки по платежах до місцевих бюджетів району та розроблялися конкретні заходи з цього питання.
   За ініціативою фінуправління, 21 листопада 2018 року, проведено нараду – семінар з головними розпорядниками коштів районного бюджету, керівниками органів місцевого самоврядування та головними бухгалтерами бюджетних установ з питання особливостей формування місцевих бюджетів району на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки в умовах запровадження програмно – цільового методу у бюджетному процесі для всіх місцевих бюджетів району.
    Впродовж 2018 року проведено 12 виробничих нарад з працівниками фінуправління, на яких спеціалісти управління ознайомлювались з новими нормативно – правовими документами та законодавчими актами держави, що застосовуються у роботі і мають безпосередній вплив на бюджетний процес у районі, за необхідності,  готувалися і надсилалися електронною поштою інформаційні матеріали всім розпорядникам коштів місцевих бюджетів району. Окрім цього, на офіційній веб – сторінці Іршавської райдержадміністрації у рубриці “Фінанси, бюджет”, розміщувались тематичні публікації з питань стану виконання доходів і видатків місцевих бюджетів району у звітних періодах 2018 року та інші.
    За нормами чинного бюджетного законодавства України, фінансове управління реалізовує і повноваження з контролю за дотриманням бюджетного законодавства на будь – якому етапі складання та розгляду місцевих бюджетів, забезпечує ефективне управління бюджетними ресурсами, які є у розпорядженні адміністративно – територіальної одиниці.
    З метою належної організації бюджетного процесу в районі, впродовж звітного бюджетного періоду, фінуправлінням надавалась практична та методична допомога органам місцевого самоврядування.
   Всім головним розпорядникам коштів районного бюджету, керівникам органів місцевого самоврядування підготовлювались та направлялись на їх електронні адреси нормативні документи, необхідні для їх практичного застосування при складанні та виконанні місцевого бюджету, кошторису доходів і витрат, а також навчальний модуль “Програмно – цільовий метод бюджетування на місцевому рівні”.

 

Начальник фінансового управління                     О.СИМЧИК

 

Остання зміна сторінки: 10-01-2019 10:23