Звіт про роботу сектору контролю апарату райдержадміністрації за І півріччя 2019 року

           Протягом І півріччя 2019 року  сектором контролю апарату опрацьовано 1059 документів, що надійшли в районну державну адміністрацію. З них із центральних органів влади в т.ч. через апарат облдержадміністрації:

  • Листи Адміністрації Президента України – 1;
  • Закони України - 0;
  • Розпоряджень, постанов Кабінету Міністрів України, наказів та листів міністерств, інших ЦОВВ -97;
  • Рішення, Постанови Верховної Ради України, листи  – 7;
  • Постанов Центральної Виборчої Комісії,листи  -23;

За вказаний період в районну державну адміністрацію директивних та розпорядчих документів обласної державної адміністрації, листів надійшло 658 з них:

  • розпоряджень голови облдержадміністрації – 80, взято на контроль хід виконання – 46; за станом на 01.07.2019 на контролі залишається 27 розпоряджень 2019 року, також отримано 2 розпорядження 2018 року;
  • рішень засідань  колегії облдержадміністрації -7;
  • рішень обласної ради регіонального розвитку-1;
  • доручень голови облдержадміністрації – 5, за станом на 01.07.2019 на контролі залишаються 3 доручення 2019 року.
  • надійшло також листів голови, заступників голови облдержадміністрації, начальників структурних підрозділів облдержадміністрації – 570, з них взято на контроль хід виконання 265, за станом на 01.07.2019 на контролі залишається 47 документів 2019 року.

Протягом І кварталу 2019 року до райдержадміністрації не надходило звернень народних депутатів України.

Протягом звітного періоду (з 01.01.2019 по 01.07.2019) до райдержадміністрації надійшло 17 інформаційних запитів(в тому числі 4- через облдержадміністрацію за належністю): 3 - поштовим зв’язком, 14 - електронною поштою. За результатами розгляду - 15 запитів задоволено у повному обсязі, 1- частково(конфіденційна інформація).

Протягом І кварталу 2019 року було проведено 6 засідань колегії райдержадміністрації, за результатами розгляду 17 питань було видано 5 розпорядження голови райдержадміністрації та прийнято 12 рішень за якими здійснюється контроль.

Контрольні документи доводилися до структурних підрозділів райдерж-адміністрації оперативно, із зазначенням контрольних термінів їх виконання. Абсолютна більшість з них, термін виконання яких вийшов – реалізовані.

Сектором контролю отримано 20 розпоряджень голови райдержадміністрації, з яких взято на контроль хід виконання та оформлено контрольні справи на 17. За станом на 01.07.2019 на контролі залишається 11 розпоряджень 2019 року та 26 розпоряджень минулих років.

Протягом І півріччя 2019 року сектором контролю взято на контроль 2 доручення голови райдержадміністрації. За станом на 01.07.2019 на контролі залишається 2 доручення 2019 року.

Сектором контролю апарату райдержадміністрації ведеться реєстр допущених порушень виконавської дисципліни під час виконання контрольних завдань, готуються доповідні записки щодо порушників та вживаються керівництвом відповідні заходи. Це дає дієвий вплив на порушників виконавської дисципліни.

10 травня 2019 року на засіданні колегії райдержадміністрації розглянуто питання «Про стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах райдержадміністрації, міської об’єднаної територіальної громади та сільських рад за результатами роботи за І квартал 2019 року», за результатами розгляду якого прийнято відповідне рішення.

Спільно із загальним відділом апарату райдержадміністрації надавалась практична і методична допомога в організації контролю за розпорядчими документами районним службам, виконкомам сільських та міської рад.

 

Завідувач сектору контролю апарату райдержадміністрації                                             О. Коростіль

Остання зміна сторінки: 11-07-2019 10:18