Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації

Тип документа: 
Дата прийняття / оприлюднення: 
Вівторок, 9 Липень, 2019

УКРАЇНА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ ІРШАВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

08.07. 2019                                              Іршава                                             № 204

 

 

Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації

 

Відповідно до статей 6, 32, 39 і 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, пунктів 6 і 7 статті 12 Закону України „Про адміністративні послуги”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р „Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”, з метою створення зручних умов для отримання суб’єктами звернення адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг районної державної адміністрації:

 

1. Затвердити Перелік надання адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації (додається).

2. Відповідно до частини 2 пункту 10 статті 12 Закону України ,,Про адміністративні послуги” зазначене розпорядження не підлягає державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Закарпатській області.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації 19.09. 2018 № 357 „Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації”.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови державної адміністрації Мошколу І.І.

 

Голова державної адміністрації

        О. ГОРІН

 

                                                 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

08.07. 2019 № 204

П Е Р Е Л І К

адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації

 

1. Державна реєстрація юридичної особи

2. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи

3. Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту

4. Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі установчого документа

5. Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

6. Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи

7. Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи

8. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи

9. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора

10. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

11. Державна реєстрація припинення юридичної особи  в результаті її реорганізації

12. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи

13. Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

14. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи

15. Державна реєстрація фізичної особи - підприємця

16. Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу - підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

17. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

18. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

19. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

20. Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно

21. Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна

22. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

23. Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

24. Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

25. Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

26. Скасування рішення державного реєстратора

27. Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

28. Видача висновку державної експертизи землевпорядної документації

29. Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності.

30. Видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару грунту) земельної ділянки

31. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

32. Реєстрація місця проживання/перебування особи

33. Зняття з реєстрації місця проживання особи

34. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

35. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

36. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

37. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

38. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

39. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

40. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

41. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

   землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;

   обмеження у використанні земель;

   земельну ділянку

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

42. Видача довідки про:

   1) наявність та розмір земельної частки (паю);

   2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

43. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

44. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

45. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

46. Надання висновку про погодження документації із землеустрою

47.Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

48. Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

49. Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

50. Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

51. Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки, надання дублікату будівельного паспорта

52. Видача дозволу на укладення договору щодо майна дитини, який підлягає нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації, на відмову від належних дитині майнових прав, вчинення інших правочинів

53. Видача погодження на виїзд за кордон для відпочинку дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування

54. Надання висновку щодо можливості передання дитини матері чи батькові, які повернулися з місць позбавлення волі

55. Надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

56. Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату

57. Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

58.Видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян

59. Встановлення статусу учасника війни

60. Встановлення статусу члена сім’ї загиблого ветерана війни

61. Реєстрація декларації про утворення відходів

62. Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

63. Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

64. Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

65. Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

66. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

67. Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації

68. Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації

69. Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

70. Державна реєстрація створення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

71. Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

72. Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

73. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

74. Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

75. Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті реорганізації

76. Державна реєстрація включення відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

77. Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

78. Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

79. Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

80. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

81. Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації

82. Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації

83. Державна реєстрація включення відомостей про громадське об'єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

84. Державна реєстрація створення громадського об’єднання

85. Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

86. Державна реєстрація рішення про виділ громадського об'єднання

87. Державна реєстрація рішення про припинення громадського об'єднання

88. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об'єднання

89. Державна реєстрація  зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання

90. Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його ліквідації

91. Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його реорганізації

92. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання

93. Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання

94. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об'єднання

95. Державна реєстрація включення відомостей про структурне утворення політичної партії, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

96. Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії

97. Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

98. Державна реєстрація рішення про припинення структурного утворення політичної партії

99. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії

100. Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його ліквідації

101. Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його реорганізації

102. Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання

103. Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об'єднання

104. Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

105. Видача експлуатаційного дозволу для операторів ринку, що проводять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження

106. Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

107. Видача дозволу на спеціальне водокористування

108. Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду

109. Видача спеціального дозволу на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування (лісорубний квиток)

110. Видача спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісовий квиток)

111. Видача дозволу на проведення заходів із залученням тварин

112. Видача експлуатаційних дозволів для потужностей (об’єктів): 
  1) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; 
  2) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

113. Видача міжнародних ветеринарних сертифікатів (для країн СНД – ветеринарні свідоцтва № 1,2 та 3) – при переміщенні за межі України

114. Видача ветеринарних свідоцтв (для України форми № 1 та № 2) – при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, районів, міст

115. Видача ветеринарних довідок – при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження)

116. Видача дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів

117. Видача дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини

118. Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

119. Погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління

120. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці

121. Видача та анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

122. Відомча реєстрація, переєстрація, зняття з обліку  великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

 

Остання зміна сторінки: 09-07-2019 14:48