Інформація про департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства

Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства Закарпатської обласної державної адміністрації.

88008, м. Ужгород, пл. Народна, 4; тел./факс: 0312612107 (приймальна); 0312 612140; 0312614824; 0312612069, e-mail: odainfra@carpathia.gov.ua

Директор департаменту - Маляр Едуард Миколайович.

Заступник директора департаменту - начальник управління житлово-комунального господарства та енергозбереження - Романець Василь Петрович.

Заступник директора департаменту – начальник управління розвитку інфраструктури, експлуатації та утримання доріг місцевого значення -  Паловчик Едуард Андрійович.

Режим роботи:

пн - чт з 08-00 до 17-00

пт - 08-00 до 15-45,

обідня перерва з 12-00 до 12-45

Департамент підпорядкований голові облдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – Мінрегіону України), Міністерству інфраструктури України (далі –  Мінінфраструктури України), Міністерству енергетики та вугільної промисловості України (далі – Мінпаливенерго  України), Державному агентству з енергоефективності  та енергозбереження України (далі – Держенергоефективності України), Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі – НКРЗІ).

Основні завдання:Забезпечення реалізації державної політики у сферах транспорту (авіаційного, автомобільного, залізничного, річкового) та дорожнього господарства;
забезпечення на території області реалізації державної політики, дотримання директивних і нормативних положень у сфері житлово-комунального господарства, в тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги, житлової політики, благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, поховання, а також у сфері будівництва, розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, інженерного захисту територій, будіндустрії та промисловості будівельних матеріалів, підвищення енергоефективності у будівництві на території області, організації та здійснення заходів з його реформування;
організація виконання державних програм, розроблення та реалізація регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури, подання пропозицій до проектів регіональних програм соціально-економічного розвитку області щодо поліпшення комунального обслуговування населення, благоустрою населених пунктів та енергозбереження;
забезпечення у межах своїх повноважень додержання вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства, будівництва, розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, а також  у сферах транспорту, дорожнього господарства, зв’язку та паливно-енергетичного комплексу;
аналіз стану розвитку житлово-комунального господарства на території області, підготовлення пропозицій до проектів державного та обласного бюджету щодо фінансування державних та регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства, дорожнього комплексу, інфраструктури і благоустрою населених пунктів;
виконання функцій управління у сфері житлово-комунального господарства на території області, координація діяльності відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, а також роботи підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства та інфраструктури;
сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань організації обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, транспорту та дорожнього господарства, організаційно-методичного забезпечення діяльності відповідних структурних підрозділів місцевих виконавчих органів;
координація діяльності суб'єктів природних монополій у межах своєї компетенції;
здійснення державного контролю за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою населених пунктів;
вирішення інших питань у сфері житлово-комунального господарства, будівництва, розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, а також  у сферах транспорту, дорожнього господарства, зв’язку та паливно-енергетичного комплексу відповідно до законодавства;
організація роботи:
щодо розроблення і здійснення заходів для покращення інвестиційного та інноваційного клімату регіону у сферах транспорту, дорожнього господарства;
щодо визначення поточної та перспективної потреби у послугах та роботах, що надаються та виконуються підприємствами галузей транспорту;
щодо міжрегіональних економічних зв’язків та взаємодії між підприємствами галузей транспорту та споживачами їх послуг;
з надання пропозицій, розроблення та виконання програм економічного і соціального розвитку регіону на короткостроковий період, державних і регіональних програм розвитку у відповідних галузях, нормативно-правових актів щодо стратегічного планування розвитку у сферах транспорту, дорожнього господарства;
щодо створення належних умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів фізичного оточення та транспорту загального користування для перевезення пасажирів;
щодо розвитку інформаційної інфраструктури на території області.

Нормативно-правові засади діяльності

Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України і Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, а також Положенням про департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування  місцевого значення та  житлово-комунального господарства Закарпатської обласної державної адміністрації

Структура департаменту

До складу департаменту інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства входять:
Управління розвитку інфраструктури, експлуатації та утримання доріг місцевого значення:
- відділ транспорту;
- відділ розвитку інфраструктури;
- відділ експлуатації та утримання доріг місцевого значення;
- планово-економічного відділ;
Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження:
- відділ житлово-комунального господарства;
- відділ енергозбереження;
Відділ бухгалтерського обліку та звітності.
Сектор правової роботи та забезпечення діяльності керівництва.

Прізвище, ім’я,по батькові

Посада і найменування структурного підрозділу

Телефон

МАЛЯР Едуард Миколайович

Директор департаменту

(0312) 61-29-49

Приймальня

 

(0312) 61-21-07 тел./факс

ПАЛОВЧИК Едуард Андрійович
 

Заступник директора департаменту – начальник управління розвитку інфраструктури, експлуатації та утримання доріг місцевого значення

(0312) 61-21-07

РОМАНЕЦЬ Василь Петрович

 

Заступник директора департаменту-начальник управління житлово-комунального господарства та енергозбереження

(0312) 61-48-24

Управління розвитку інфраструктури, експлуатації та утримання доріг місцевого значення

 

Відділ транспорту

(0312) 61-33-63

Попович Сергій Миколайович

Заступник начальника управління - начальник відділу розвитку інфраструктури

(0312) 61-22-46

Пріцак Ростислав Євгенович
 

Начальник відділу експлуатації та утримання доріг місцевого значення

(0312) 61-21-40

Далекорей Яна Степанівна

Начальник планово-економічного відділу

(0312) 61-27-46

Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження

Яковлева Світлана Сергіївна

Заступник начальника управління - начальник відділу житлово-комунального господарства

(0312) 61-32-46

Андрусяк Василь Дмитрович

Начальник відділу енергозбереження

(0312) 61-42-32

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Головльова Лариса Леонідівна

Начальник відділу-головний бухгалтер

(0312) 61-20-69

Сектор правової роботи та забезпечення діяльності керівництва

Білич Світлана Володимирівна

Завідувач сектору-юрисконсульт

(0312) 61-27-46

 
Графік прийому керівництвом

Прізвище, ім’я,по батькові

День проведення прийому 

громадян

Місце проведення

МАЛЯР Едуард Миколайович

 

Директор департаменту

 

Перший, другий вівторок місяця

Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства каб. 275

Виїзний прийом: 

перша п’ятниця, третій вівторок місяця

У приміщенні відповідних райдержадміністрацій

РОМАНЕЦЬ

 

Василь Петрович

 

(Заступник директора департаменту-начальник управління житлово-комунального господарства та енергозбереження)

Третій, четвертий четвер місяця

Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства каб. 219

Виїзний прийом:

перший вівторок, третя п’ятниця місяця

У приміщенні відповідних райдержадміністрацій

 

 

Примітка:
- прийом громадян проводиться з 9:00 до 12:00 години за адресою:
м. Ужгород, пл.Народна, 4, департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства №№ 273, 279, 293 (тел. 61-21-07);
- виїзний прийом громадян проводиться з 9:00 до 12:00 години у приміщенні відповідного органу райдержадміністрації або міськвиконкому.

 

 

 

Остання зміна сторінки: 28-08-2018 10:38